கண்டவுடன் காதல்?


கண்ணை பார்த்ததும்
காதல் வருமா?
பெண்ணை பார்த்தவுடன்
கண் எங்கே தெரிகிறது?


1 comment:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...