அது அல்ல காதல்

மனம் கவர் முகம்
கண் கவர் ஆடை
செவி கவர் பேச்சு
இவை பார்த்து வரின் 
அது அல்ல காதல் !


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...